Feest 17, 18 en 19 juli 2019

Stichting Malden in Motion © 2020. | Disclaimer  |

Huisregels stichting Malden in Motion - Vierdaagse feesten


Tijdens al onze evenementen hanteren wij, Stichting Malden in Motion, duidelijke huisregels (zie hieronder). Bij het betreden van onze evenementenlocaties gaat u met deze regels akkoord en bent u verplicht zich hieraan te houden. Het zijn:


1 U dient altijd een geldig identificatiebewijs bij zich te hebben. Zonder een geldig identificatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren.

2 Het is voor mensen onder de 18 jaar verboden alcohol te nuttigen of in bezit te hebben.

3 Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

4 Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben.

5 Het is verboden op de evenementlocatie zelf meegebrachte drank of etenswaar te nuttigen en/of te verhandelen.

6 U dient de instructies van Stichting Malden in Motion en hen die daartoe bevoegd zijn te allen tijde op te volgen.

7 Als u zich niet wilt laten fouilleren en/of niet wilt meewerken aan het laten doorzoeken van uw tas(sen) door medewerkenden van Stichting Malden in Motion dan dient u het evenemententerrein te verlaten.


Munten

Drank en etenswaar wordt verkocht via munten. Niet gebruikte munten kunnen alleen tijdens de openingstijden van de kassa gedurende het evenement worden ingewisseld voor geld. Munten van eerdere edities zijn niet meer geldig en kunnen niet ingewisseld worden voor geld of nieuwe munten.


Bekers
Met het oog op de veiligheid en het milieu schenkt Malden in Motion alle drank uit in bekers.


Openingstijden kassa en eet- en drinkgelegenheden


17 juli 2019
Kassa: 18.00 – 23.00 uur (met uitloop naar 24.00 uur)
Bars/Snacks: 18.00 – 23.30 uur (met uitloop naar 00.30 uur)


18 juli 2019
Kassa: 18.00 – 24.00 uur
Bars/Snacks: 18.00 – 00.30 uur


19 juli 2019
Kassa: 09.00 – 17.00 uur
Bars/Snacks: 09.00 – 17.00 uurVrijwaring

1 Het betreden van de evenementlocatie en het gebruik van de speelvoorzieningen is geheel voor eigen risico.

2 Stichting Malden in Motion, de eigenaar van de locatie en de mensen die voor de stichting actief zijn kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade die u als bezoeker mocht ondervinden.

3 U gaat er stilzwijgend mee akkoord dat filmpjes en foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden zonder dat u hier rechten aan kunt ontlenen.


Malden, 14 juli 2019